COLOR, PLAY Komutları Ve Bir Örnek Program

COLOR

Gwbasic programlama dilinde ekran ve yazı rengini belirlemek için kullandığımız komuttur. Renkler sayılarla gösterilir. Örneğin ekran renginin açık mavi, yazı renginin ise kırmızı olmasını istiyorsak bu komutu;

COLOR 4,3

Şeklinde kullanmalıyız. Burada COLOR komutundan sonra yazdığımız 4 ve 3 rakamlarından ilk yazılan 4 yazı rengini belirler, ikinci sırada yazılan 3 ise ekran rengini belirler. Böylece 4 ün kırmızı, 3 ün ise açık maviyi temsil ettiğini de öğrenmiş olduk. Eğer tersini yazsaydık, yani;

COLOR 3,4

yazsaydık bu defa yazı rengi açık mavi, ekran rengi ise kırmızı olacaktı. Sayıların hangi renklere denk geldiğini öğrenmek için 1 den başlayarak color komutu ile birlikte kullanın.

Normal şartlarda Gwbasic, COLOR 7,0 komutu ile gösterilen siyah ekran beyaz yazı rengi ile açılır.


PLAY

Bu arada bir nota çaldırma programı olan play komutundan da bahsedelim. Play komutu ile bilgisayarımızdan müzik notalarını çaldırabiliriz. Ancak ne var ki normal şartlarda çıkan sesi ses kartımız yoluyla hoparlörden değil sadece bilgisayarın içindeki hoparlörden duyabiliriz. Bu nedenle ses oldukça zayıf duyulur. Sanırım bu sesi ses kartına ve oradan harici hoparlöre iletme imkanı var.

Bu komutla notaları çalmak için play komutunun önüne tırnak işaretleri içerisinde notalara denk gelen harfleri yazıyoruz.

Örneğin; do re mi fa sol la si şeklinde notaları çaldırmak için şu komutu yazıyoruz.

PLAY "cdefgab"

Burada notalara karşılık gelen harfler şunlar:

C = DO

D = RE

E = Mİ

F = FA

G = SOL

A = LA

B = Sİ

Normal şartlarda Gwbasic bu sesleri (notaları) 4 Oktav kalınlığında çıkartır. Ancak oktavını bizim belirleme imkanımız da vardır. Mesela yukarıda verdiğimiz örneği en kalın biçimi ile çalmak için;

PLAY "o0cdefgab"

En ince biçimi ile çalmak için de;

PLAY "o6cdefgab"

Şeklinde bir komut kullanmamız gerekir.

Burada o harfini oktavı belirtmek için, o harfinin önündeki sayıyı ise oktavın kalınlığını belirtmek için kullanıyoruz. Bu sayı 0 dan 6'ya kadar olabilir.

Ayrıca oktavın yanında notaların vuruş süresini de belirleyebiliriz. Normalde notalar yalın yazıldığında 4 lük vuruşlar halinde ses çıkartır. Fakat çalmasını istediğimiz notanın kaçlık vuruşla çalmasını istiyorsak notanın karşılığı olan harfin önüne istediğimiz vuruşun sayısal değerini yazarak çalma süresini uzatabilir veya kısaltabiliriz. Burada 1 sayısı tam değeri, yani en uzun süreyi, 64 sayısı ise en kısa süreyi gösterir. Bir örnek ile göstermek gerekirse;

Play "c1d64e8"

Şeklinde yazılan komut satırında C harfine tekabül eden Do notası en uzun şekilde çalacak, D harfine denk gelen Re notası en kısa şekilde çalacak, E harfi ile gösterdiğimiz Mi notası ise 8 lik vuruş şeklinde çalacaktır.

Ayrıca notalar arasında bir müddet duraklama gerekiyorsa bunun içinde p harfini kullanıyoruz. Ancak duraklamanın ne kadar olduğunu p harfinin önüne yazacağımız sayıyla belirlememiz gerekiyor. Bir önceki örnekte nasıl vuruş süresini belirliyorsak burada da duraklama süresini belirlememiz gerekiyor.

Örnek :

Play "c4p2d4"


25. Sayfa

INDEX