KILL, DELETE, LPRINT, AUTO, RENUM Komutları

KILL (DOSYA SİLME)

Gwbasic programlama dilinde dosya silme komutu KILL 'dir. Kullanılışı;

KILL "[Adres] Dosya İsmi.Uzantı İsmi"

Örnek;

KILL "C:\bilgiler\deneme.bas"

Bu yazım şekli ile Bilgisayarımızın C sürücüsünün bilgiler dizininde bulunan deneme.bas isimli dosya silinir. Tabi varsa!

Eğer yoksa;

File not found

Ok

Şeklinde dosya bulunamadı anlamında hata mesajı verir.

Aynı dosyanın A gözünde takılı bulunan diskette bulunduğunu varsayarsak, o takdirde ekrana yazacağımız komut satırı;

KILL "a:deneme.bas"

Şeklinde olmalıydı. Burada dikkat edeceğimiz bir başka husus: Eğer dosya en üst directory'de (dizinde) ise yani herhangi bir alt dizin içinde değilse adres içinde kullandığımız \ işaretini kullanmamız şart değil. Kullansak da hiçbir mahsuru yok. Yani KILL"a:\deneme.bas" şeklinde yazsak da sonuç aynı olur. Burada komutu veya dosya ismini küçük veya büyük yazmamızın da bir önemi yok. Aynı satırı kill"a:deneme.bas" ya da KILL"A:\DENEME.bas" şeklinde yazabiliriz. Eğer burada kullanılan \ işareti kullanılmazsa bunun anlamı silinmesi istenilen dosyanın o anda çalışmakta olduğunuz dizin içinde olduğunu ifade eder. Eğer \ işaretini kullanırsanız bu dosyanın en üst directory'de yani root altında olduğu, herhangi bir alt dizin altında olmadığı anlamına gelir. Bu takdirde biz farklı bir dizinde çalışıyor olsak bile Bilgisayar çalıştığımız (bulunduğumuz) dizini değil, en üst directory'i (dizini) arar.

Çalışmakta olduğumuz dizinde "den.bas", "dene.bas", "denem.bas", "deneme.bas" isimli 4 adet dosya olduğunu düşünelim. Eğer bu 4 dosyayı aynı anda silmek istiyorsak ve den kelimesi ile başlayan başka bir dosya yoksa, ekrana;

Kill"den*.bas"

Ya da

Kill"den*.*"

Yazıp enter'a basarsak bu dosyaların hepsi silinir. Burada * hepsi anlamına geliyor. Yani den ile başlayan hepsi anlamında.

Eğer ekrana;

Kill"den?.bas"

Yazıp enter'a basarsak sadece dene.bas isimli dosya silinir. Çünkü burada ? işareti ne olursa olsun anlamını taşımakla beraber sadece bir tek karekteri temsil eder. Böylece yukarıdaki örnek ancak ve ancak 4 karakter uzunluğundaki bir isme ait dosyayı temsil eder. Soru işareti 4. hanede olduğundan dosya isminin 4. karakteri ne olursa olsun anlamına gelir.

Kill"*.??"

Yukarıdaki silme işleminin anlamı ise ismi ne olursa olsun, uzantı ismi de ne olursa olsun fakat uzantı ismi sadece 2 karakterli olan tüm dosyaları sil anlamına gelir.

Kill"D*.c??"

Yukarıdaki örnek ise İsmi sadece D ile başlayan ve karakter olarak dosya ismi uzunluğu ne olursa olsun, Uzantı ismi C ile başlayıp, uzantı isimlerinin uzunluğu mutlaka 3 karakterli olan dosyaların silineceği anlamına gelir.

Tüm dosyaları silmek istiyorsak;

KILL"*.*"

Komutunu kullanırız.

Yukarıdaki dosya silme komutlarında kullanılan * ve ? parametreleri DOS altında kullanılan DEL dosya silme komutunda da aynıdır. Yalnız KİLL"*.*" komutunun eş anlamlısı olan DEL"*.*" komutunu dos ortamında kullandığınızda ekranda dosyaların hepsinin silinmesini onaylamanız için bir mesaj belirir.

DELETE (SATIR SİLME)

Gwbasic diliyle yazılmış program satırlarını silmek için ise DELETE komutunu kullanıyoruz. Kullanılışı;

DELETE Satır No

Örnek;

DELETE 50

50 No'lu satırı siler.

FARKLI KULLANIMLARI:

DELETE 50-80

50 ile 80 no'lu satırlar arasında kalan satırlar silinir. (50 ve 80 nolu satırlar dahil)

DELETE -40

40 no'lu satıra kadar olan satırlar silinir. (40 nolu satır dahil)

DELETE 70-

70 No'lu satırdan sonraki satırlar silinir. (70 nolu satır dahil)

LPRINT (YAZICIYA BİLGİ YAZDIRMA)

Bildiğiniz gibi PRINT komutu ile ekrana komutun önüne yazdığımız bilgileri ya da değişkenlerdeki bilgileri yazdırabiliyorduk. Aynı şekilde yazdırmak istediğimiz herhangi bir mesaj ya da değişkenlerdeki bilgiyi ekran yerine yazıcıdan yazdırmak istersek PRINT komutunun başına L harfini ekliyoruz. Ve aynen PRINT komutu gibi kullanabiliyoruz. Örneğin;

PPRINT"Orhan" Komutu ekrana Orhan yazdırır.

LPRINT"Orhan"

Komutu da yazıcıda bulunan kağıda Orhan yazdırır.

Ayrıca a$="Orhan Aygün" yazıp a$ değişkenine Orhan Aygün ismini atadığımızı farz edelim. Bu takdirde ekrana;

LPRINT a$

Şeklinde yazacağımız komut satırı; enter'a basıldıktan sonra, ya da program içinde kullanılmışsa, program çalışırken sırası geldiğinde, yazıcıda bulunan kağıda Orhan Aygün yazdıracaktır.

Aynı şekilde nasıl ki PRINT komutu tek başına kullanıldığında ekranda bir satır boşluk bırakıyorsa LPRINT komutu da tek başına kullanıldığında yazıcıda boş bir satır atlatır. Mesela yazıcıda üç satır boş bırakmasını istiyorsak;

LPRINT:LPRINT:LPRINT

Şeklindeki bir komut satırı ile bunu gerçekleştirebiliriz.

AUTO (OTOMATİK SATIR NUMARASI VERME)

Bilindiği üzere, Gwbasic programlama dilinde programı satırlar halinde yazıyor ve her satıra bir numara veriyorduk. Eğer bu satır numaralarının Gwbasic derleyicisi tarafından otomatik olarak verilmesini istiyorsak AUTO komutunu kullanırız. Bu komutu tek başına kullandığımızda Gwbasic derleyicisi bulunduğumuz satıra 10 numarası vererek her satırı yazıp enter'a bastığımızda kendiliğinden bir alt stırda satır numarasını 10 artırarak numara verir. Yani satırları 10, 20, 30, 40 .... gibi (satırları yazarken) otomatik numaralandırır.

Eğer biz farklı bir numaralandırma yapmak istiyorsak, örneğin 500 nolu satırdan başlamasını ve 20'şer atlayarak numaralandırmasını istiyorsak bu takdirde bu komutu;

AUTO 500,20

şeklinde kullanmalıyız. Bu durumda Gwbasic numaralandırmayı 500, 520, 540, 560 ..... şeklinde devam ettirir.

Ne zamana kadar diye bir soru aklınıza gelebilir. Daha doğrusu bu konumdan nasıl çıkacağım diye sorabilirsiniz.

Otomatik Satır Numarası verme durumundan kurtulmak için Ctrl ve C tuşlarına beraber basınız.

RENUM (SATIR NUMARALARINI DÜZENLEME)

Diyelim ki satır numaraları verirken unuttuğunuz satır numaraları oldu, sonradan araya yeni satır numaraları girdiniz ve tamamladınız. Ya da daha başka nedenlerle numaralandırma sistemi çok karışık oldu. Yani 10, 20, 21, 25, 30, 38, 45, 50,100,110,111,112,113,114,115,116,120 ... gibi ya da daha karışık bir numaralama sistemi oldu. Bu numaralama sırasını düzeltmek, belli bir sıraya koymak için de RENUM komutunu kullanıyoruz. RENUM yazıp enter'a bastığımızda programın satır numaraları 10'dan başlar ve 10'ar artarak devam eder. Eğer farklı bir numaradan başlamasını ya da programın sadece belli bir bölümünü düzenlemek istiyorsak komutu aşağıdaki şekilde kullanmalıyız;

RENUM [yeni numara],[eski numara],[artış miktarı]

Yeni Numara; yeniden numaralandırma yapılacak satır numarasını belirtir.

Eski numara; yeniden numaralandırmanın hangi satırdan başlayacağını belirtir.

Artış Miktarı; Satır numaralarının kaçar kaçar artacağını belirtir.

Diyelim ki yaptığımız program satırları içerisinde GOTO, THEN ve daha sonra öğreneceğimiz GOSUB gibi komutlar kullanmışız. Yani programın akışına göre çalışmayı belli satır numaralarına yönlendirmişiz. RENUM komutunu kullandığımızda yukarıdaki yönlendirme (kontrol) komutlarının önündeki satır numaraları da yeni numaralandırmaya göre kendiliğinden değişir. Ancak, program içerisinde bu kontrol komutları önünde bulunan satır numaralarını hatalı kullanmışsak (mesela olmayan bir satır numarasına yönlendirme yapmışsak) bu gibi durumlarda RENUM komutu bu hatalı gönderme deyimlerini değiştirmez ve hata mesajı verir.

RENUM kullanımına örnekler;

RENUM

Yukarıdaki kullanım şekline göre Gwbasic derleyicisi programı 10'dan başlayarak, 10'ar artırarak yeniden numaralandırır.

RENUM 150,5

Yukarıdaki kullanım şekline göre Gwbasic derleyicisi programı 150 no'lu satırdan başlayarak ve 5'er artırarak, yani, 150, 155,160,165,170,175..... şeklinde yeniden numaralandırır.

RENUM 300,150,5

Yukarıdaki kullanım şekline göre Gwbasic derleyicisi programı yeniden düzenlemek üzere o anda hafızada bulunan 150 no'lu satır numarasından başlayarak bu satırı 300 yapar ve daha sonraki satırları 5'er artırarak 300, 305, 310,315..... şeklinde devam eder.150 no'lu satırdan önceki satırlar aynen kalır.

15. Sayfa           17. Sayfa

INDEX