LIST, LLIST, SAVE, LOAD Komutları

LIST

Gwbasic Programlama dilinde yapılan program satırlarının ekranda listelenmesini sağlayan komuttur. LIST yazıp enter'a bastığımızda, geçici hafızada kayıtlı bulunan program numara sırasına göre ekranda alt alta listelenir. Bu şekilde parametresiz kullanıldığında, yani sadece LIST yazıp enter'a basıldığında programın bütün satırları ekranda listelenir. Bu komutun farklı kullanımları ise şöyledir:

LIST 80Yalnız 80 no'lu satırı görüntüler.

LIST 30Yalnız 30 no'lu satırı görüntüler.

LIST 40-60Yalnız 40'dan 60 no'lu satıra kadar olan satırları görüntüler. (Yani 10'ar artarak numaralandırılmış bir programda 40, 50 ve 60 no'lu satırları görüntüler.)

LIST -30 Yalnız 30 no'lu satıra kadar olan satırları görüntüler. (30 no'lu satırda dahil olmak üzere)

LIST 30- 30 ve 30 no'lu satırdan sonraki satırları görüntüler.

Yukarıda belirttiğimiz ekrana program satırlarının listelenmesi olayını ekran yerine yazıcıya da yönlendirebiliriz. Bunu yapmak için LIST komutunun başına L harfini eklememiz yeterli. Yani LLIST yazdığımızda tüm program satırları ekran yerine yazıcıya yazdırılacaktır. Normalde Gwbasic yazıcıyı LPT1 portundan tanımaktadır. Ancak günümüzde kullanılan yazıcıların cins ve markalarına göre yazıcının Setup ayarlarının yapılması gerekebilir. Ayrıca DOS ortamında yazıcıdan (üğşçö gibi) Türkçe karakterlerin çıktısının alınabilmesi için yine Setup ayarlarının yapılması gerekmektedir. LLIST komutu tüm program satırlarını yazıcıya yazdırırken, belirli program satırlarının veya belirli satıra kadar olan program satırlarının, daha doğrusu yukarıdaki ekranda görüntüleme komutu olan LIST komutunun tüm uygulanış şekilleri LLIST komutu ile de uygulanabilir. Örneğin;

LLIST -50 50 no'lu satır da dahil olmak üzere 50 no'lu satıra kadar olan satırları yazıcıya yazdırır.

SAVE

Gwbasic programlama dili ile yapılan program satırları biliyorsunuz ki satır yazılıp Enter'a basıldıktan sonra geçici hafızaya kaydoluyordu. Yani yazılan tüm programı geçici hafızaya kaydedebiliyor ve bilgisayarı kapatıncaya kadar veya Gwbasic derleyicisinden çıkana kadar ya da new yazıp Enter'a basıp geçici hafızayı silene kadar program satırları geçici hafızada kalıyordu. Şimdi yazdığımız bir programın kalıcı olması için ne yapmamız gerektiğini öğreneceğiz. Diyelim ki bir program yaptık ve bunu her istediğimiz zaman bulmak istiyoruz. Yani Bilgisayarımıza kaydetmek ve her bilgisayarımızı açışımızda bu programı bulabilmek istiyoruz. Bunu yapmamız için yazdığımız satırlardan oluşan programı Bilgisayarımızın Hard diskine (veya bir disket gibi harici veri saklama ortamına) kaydetmemiz gerekir. Bu arada konuyu daha iyi anlamak için bu konuda hiç bilgisi olmayanların da olduğunu varsayarak, RAM konusunda biraz açıklama yapmak istiyorum;

Bilgisayarın geçici hafızasının (RAM) geçici olduğu, Bilgisayar kapatıldığında veya programlardan çıkıldığında bu geçici hafızadaki (RAM'deki) bilgilerin de silindiğini daha önce öğrenmiştik. Hani bilgisayar alırken özelliklerini sorar ve bu arada bize "Bu bilgisayar 32 MB RAM'e sahiptir." ya da "Bu bilgisayarda 64 MB RAM vardır. (90 lı yılların sonunda 2000 li yılların henüz başında iyi özellik)" Gibi cevaplar verildiğinde veya kampanyalarda, gazetelerde, dergilerde Bilgisayar özelliklerini okurken gördüğümüz "64 MB RAM" gibi yazılardan anlayacağımız şu: "Hmm... Demek ki, bu bilgisayarın geçici hafızasının kapasitesi 64 MB. mış." Daha değişik bir deyişle, bu bilgisayarda en fazla 64MB. büyüklüğünde bir dosya çalıştırılabilirmiş. Öyleyse, 16 MB' dan daha büyük bazı programlar 32 MB. Ram'e sahip bir bilgisayar da çalışabilirken, 16 MB Ram'e sahip başka bir bilgisayarda çalışmaz. Gerçi konumuz bu değil ama bu arada ek bir bilgi olarak hatırlatmak istedim. Burada asıl bahsetmek istediğim konu şu. Ram büyüklüğü ne olursa olsun, geçici hafızalar nihayet bilgisayar kapanıncaya kadar aktiftirler. Bilgisayar kapandıktan sonra yeniden açıldığında geçici hafızanın içi bomboştur. Her şeyi yeniden yüklememiz gerekir. Çünkü çalışabilen her programın çalışabilmesi için bu geçici hafızaya yüklenmesi gerekir. İşte bunu yapabilmek için geçici hafızaya yükleyeceğimiz programları her seferinde yeniden yazmak yerine yazdığımız programları bir isim altında bir dosyaya kaydediyor ve bu dosyayı istenildiğinde sadece ismini kullanarak geçici hafızaya yüklüyoruz. Bunu yapmak için her programlama dilinde ya da her sistemde ayrı komutlar kullanılır. Gwbasic derleyicisinin kullandığı dosya kaydetme komutu SAVE 'dir.

Kullanılışı;

SAVE "[Adres]Dosya İsmi.Uzantı İsmi"

Şimdi aşağıdaki gibi bir program satırı yazdığımızı farzedelim:

10 CLS

20 LOCATE 4,28:PRINT "M E N Ü"

30 LOCATE 7,28:PRINT "1. BİLGİ GİRİŞİ "

40 LOCATE 9,28:PRINT "2. EKRAN LİSTE"

50 LOCATE 11,28:PRINT "3. YAZICI LİSTE"

60 LOCATE 13,28:PRINT "0. ÇIKIŞ"

70 LOCATE 16.30:LINE INPUT "SEÇİMİNİZ ....",X$

80 IF X$="1" THEN 500

90 IF X$="2" THEN 600

100 IF X$="3" THEN 700

110 IF X$="0" THEN END

120 GOTO 70

Yukarıdaki programın devamı tabi ki olmalı ama örneğimizi anlamak için şimdilik bu kadarı yeterli. Şimdi biz bu Gwbasic ile yapılmış programı her istediğimizde yeniden yazmadan bulabilmek amacıyla harddiskimize kaydetmek için şu satırı yazmalıyız (bu programı deneme ismiyle kaydedelim):

SAVE "deneme.bas"

Gwbasic de program isimleri her ne olursa olsun uzantı isimleri mutlaka bas olmalıdır. Diğer programlama dillerinde olduğu gibi, (istisnalar hariç) her program dosyasının mutlaka uzantı ismi olur ve program ismi ile uzantı ismi mutlaka birbirinden nokta işareti ile ayrılır. Aralarda boşluk bırakılmaz. Uzantı ismi olan BAS kelimesinin anlamı BASIC deyiminin ilk 3 harfidir. Uzantı ismi olarak BAS verilmesinin anlamı, kullanıcının bu ibareyi gördüğünde programın BASIC diliyle yapıldığını anlayabilmesidir.

Diyelim ki, biz bu programı Bilgisayarımızda bulunan bilgiler adında bir dizine kaydetmek istiyoruz. O zaman yapmamız gereken şudur;

SAVE "C:\bilgiler\deneme.bas"

Bu satırda C:\bilgiler\ kısmı adres bölümüdür. Yani ne demek istiyoruz, SAVE demekle "Kaydet" demek istiyoruz. C:\bilgiler\ demekle C isimli hardiskimizin altında bulunan "bilgiler" isimli dizinin (klasörün) altına demek istiyoruz. deneme.bas demekle de "deneme.bas" ismiyle kaydet demek istiyoruz. Bu satırda verdiğimiz adresin aralarındaki path ( \ ) işareti anlam olarak tek başına kullanıldığında (root) yani en üst (directory) dizin anlamındadır. Ancak adres içinde kendisinden bir önce yazılan adresin altında olduğunu anlatır. Kendisinden bir sonra yazılan adresin bir üst dizine sahip olduğunu ifade eder.

SAVE "deneme.bas",P

Eğer biz programı yukarıdaki örnekte olduğu gibi sonuna virgül ile ayırarak P harfini ekleyerek kaydedersek, program bir daha yeniden bilgisayara (geçici hafızaya) yüklenildiğinde program satırları ekranda LIST komutu ile listelenemez. Yani P parametresi bunu engeller.

SAVE komutunun diğer parametrelerini ilerleyen derslerde örnekleriyle beraber göreceğiz.

LOAD

LOAD komutu SAVE komutu ile bilgisayara kaydedilen dosyaların istenildiğinde yeniden ekrana (geçici hafızaya) çağrılmasını sağlar. Kullanılışı aynı SAVE komutunda olduğu gibidir.

Örnek:

LOAD "deneme.bas"

İstediğimiz Programı Hard diske kaydetmek yerine herhangi bir diskete de kayıt edebiliriz. Bunun için disket gözüne herhangi bir disket yerleştirip;

SAVE "A:deneme.bas" yazmamız ve enter'a basmamız yeterli.

Aynı dosyayı disketten hafızaya yüklememiz için ise disketi A gözüne takıp;

LOAD "A:deneme.bas" yazarız.

LOAD "deneme.bas",R

Yukarıdaki örnek ise hem programı geçici hafızaya yükler ve hem de yükler yüklemez çalıştırmaya başlar. Yani ayrıca run yazmaya gerek kalmaz.

14. Sayfa           16. Sayfa

INDEX