WRITE ve PRINT USING

WRITE

WRITE komutu PRINT komutu ile aynı görevi yapar. Aralarındaki fark write komutu kullanıldığında karakter bilgilerin " (tırnak) işaretleri arasında görülmesi ve birden fazla değişken görüntülendiğinde aralarında , (virgül) göstermesidir.

Komutun kullanılışı;

WRITE (değişken-1, değişken-2, ......)

Bunu bir Örnekle gösterelim;

10 AD$="ORHAN":SOYAD$="AYGÜN"

20 PRINT AD$,SOYAD$

30 WRITE AD$,SOYAD$

40 END

Bu programı çalıştırdığımız zaman ekranda şöyle bir görüntü çıkar;

ORHAN AYGÜN

"ORHAN", "AYGÜN"

PRINT USING

Değişkenlerdeki bilgileri ekrana belirli formatlarda yazdırmak için kullanılır. F arklı kullanılışları vardır. Örneklerle görelim:

PRINT USING "####";7845

Yukarıdaki örneğin sonucunda ekran görüntüsü aynen yazıldığı gibi 7845 olarak görüntülenir.

PRINT USING "#,###";7845

Yukarıdaki örnekte ise # işaretlemesinde belirtildiği gibi sağdan 3. # işaretinden önce binler hanesini , ile ayırır ve ekrana 7,845 yazar. Burada unutulmaması gereken nokta derleyici binler hanesini ayırma işareti olarak , kullanıyor. Eğer oraya nokta koysaydık noktayı ondalık ayırma hanesi olarak kabul edecek ve . işaretinden önce sadece 1 adet # işareti olduğu için ekranda %7845.000 şeklinde görüntü oluşacaktır. Çünkü . işaretinden sonraki # işaretlerinin anlamı ondalık hanesi anlamındadır.

PRINT USING "#,###.#";1784.5

Yukarıdaki örneğin sonucunda ekran görüntüsü 1,784.5 olarak görüntülenir.

PRINT USING "#,###";1784.5

Yukarıdaki örneğin sonucunda ekran görüntüsü 1,785 olarak görüntülenir. Çünkü yukarıdaki örnekte # işaretlerinde ondalık hane belirtilmemiş. Burada derleyici ondalık hane bölümündeki rakam 5 veya 5 den büyük ise asıl sayının son rakamını bir artırıyor ve ondalık hanesini kaldırıyor.

A=1784.2:PRINT USING "#,###";A

Yukarıdaki örneğin sonucunda ekran görüntüsü 1,784 olur.

A=2654598:PRINT USING "#######,";A

Yukarıdaki örneğin sonucunda ekran görüntüsü 2,654,598 olur. Yani burada # işaretlerinin sonundaki , işareti sayının her üç rakamda bir , (virgül) ile ayrılacağını ifade eder.

A$="Orhan Aygün":PRINT USING "\   \";A$

Yukarıdaki örneğin sonucunda ekran görüntüsü Orha olur. Açıklama bir alt örnekte.

A$="Orhan Aygün":PRINT USING "\      \";A$

Yukarıdaki örneğin sonucunda ekran görüntüsü Orhan Ay olur. Yani yukarıdaki iki örnekte \ işaretleri arasında ne kadar boşluk bırakırsak ekranda o boşluğa sığacak kadar sayıda değişkenden karakter alarak yazar. Değişkenden karakterleri soldan başlayarak sağa doğru alır. Dikkat : \ (Path) işaretleri de karakter sayısına dahildir.

A$="Orhan Aygün":PRINT USING "&";A$

Yukarıdaki örneğin sonucunda ekran görüntüsü Orhan Aygün şeklinde olur. Buradaki & işareti ekrana yazdırılacak karakterlerin sayısının değişken içindeki karakter sayısı kadar olması anlamına gelir. Bu şimdilik size anlamsız gelebilir ama dosyalama sistemine geçtikten sonra anlamını daha iyi öğreneceğiz. Çünkü dosyalama sisteminde değişkenlerin uzunlukları ile değişkenlere yerleşen bilgilerin uzunluklarının farklı olduklarını göreceğiz.

A$="Orhan":B$="Aygün":PRINT USING "!";A$;B$

Yukarıdaki örneğin sonucunda ekran görüntüsü OA olur. Yani örnekteki tırnak işaretleri arasındaki ! (Ünlem) işaretinin anlamı ekrana her değişkendeki bilginin sadece ilk karakterlerinin yazılacağıdır. iki değişken arasındaki ; işaret ise bilgilerin aynı satırda yan yana yazılmasını sağlar.

13. Sayfa           15. Sayfa

INDEX