IF Komutunun Şartları ve Mantıksal Operatörleri

AND ve OR

Biliyorsunuz IF komut satırını yazarken IF kelimesinden hemen sonra şartı belirtiyorduk. Yani eğer belirttiğimiz şart geçerli ise Bilgisayarımız then kelimesinden sonra belirtilen işlemi yapıyordu.

Şimdi bu şartları ve ihtimallerini inceleyeceğiz.

Diyelim ki; x isimli değişkene INPUT komutu ile sayısal bilgi girişi yapıyoruz ve bu bilginin 3 haneli olup olamdığını, ayrıca pozitif ya da negatif değerli olduğunu Bilgisayar ekrana yazsın.

İşte burada şart bölümünü yazarken AND VE OR deyimlerini kullanacağız. Biliyorsunuz AND kelimesi İngilizce ve< anlamına OR kelimesi de veya anlamına geliyor. Dolayısıyla aynı satırda birden fazla şart kullanmayı göreceğiz. Kullanacağımız komut satırları şunlar olacak;

10 CLS

20 INPUT"Bir Sayı Girin :";x

30 IF X=0 OR X>0 THEN PRINT "Bu sayı Pozitif (+) bir sayıdır." ELSE PRINT "Bu sayı negatif (-) bir sayıdır."

40 IF X>99 AND X<1000 THEN PRINT "Bu sayı 3 haneli bir sayıdır." ELSE PRINT "Bu sayı 3 haneli bir sayı değildir."

50 END

Burada öğrenmemiz gereken deyimler ve mantıksal operatörler şunlardır:


AND
OR
=
>
<
>=
<=
<>


Ve
Veya
Eşitse
Büyükse
Küçükse
Büyük veya eşitse
Küçük veya eşitse
Eşit değilse (Farklıysa)

Şimdi bu bilgiler ışığında, yukarıdaki programımızı tarif edelim;

10 Ekranı sil.

20 X değişkenine (geçici hafızadaki x isimli sahaya) sayısal bilgi gir.

30 Eğer X değişkenine girilen bilgi 0 'a eşit veya 0 'dan büyükse ekrana; "Bu sayı Pozitif (+) bir sayıdır." yaz. Aksi takdirde "Bu sayı negatif (-) bir sayıdır." yaz.

40 Eğer X değişkenine girilen bilgi 99 'dan büyükse ve 1000 'den küçükse ekrana; "Bu sayı 3 haneli bir sayıdır." yaz. Aksi takdirde Bu sayı "3 haneli bir sayı değildir." yaz.

50 Programı bitir.

11. Sayfa           13. Sayfa

INDEX