Satır ve sütunların tarifi (LOCATE KOMUTU)

Bu komut, ekran görüntümüzü düzenlemede kullanacağımız komuttur. Bir başka deyişle ekrana yazdıracağımız bilgilerin ekranın neresinde görüneceğini bu komutla belirliyoruz.

Gwbasic derleyicisini çalıştırdığımızda açılan ekran 25 satır'dan ve 80 sütundan oluşur.

Bu satır ve sütun sayıları Screen komutu ile değiştirilebilir. (Daha sonra ayrıntılarına bakacağız.)

Aşağıda ekranın sütun ve satırlarını görüyoruz. Tabi bu sütun ve satırları çıplak gözle böyle çizgili şekilde göremeyiz. Aşağıdaki her hücreye bir karakter yerleşebilir. Mesela çizelgedeki kırmızı işaretli hücre ekranda 6'ncı satır, 9'uncu sütuna denk gelir. Ekranın dikey her parçasına sütun, yatay her parçasına satır ismini verdiğimize göre bu satırı yukarıdaki gibi izah edebiliriz.

Şimdi bu kırmızı işaretli noktanın LOCATE komutu ile tarifini yapalım.

LOCATE Komutunun kullanılışı;

LOCATE SATIR NO,SÜTUN NO

Demek ki burada önce LOCATE sonra satır numarası, sonra araya virgül sonra da sütun numarası yazıyoruz. Böylece cursor'ün ekranın hangi noktasında bulunması gerektiğini ayarlamış oluyoruz.

Bu bilgilere göre yukarıda kırmızı renk ile işaret ettiğim alandan başlamak üzere ekrana Orhan AYGÜN yazdıracak olursak bunu şu şekildeki bir komut satırı ile gerçekleştirebiliriz;

LOCATE 6,9:PRINT "Orhan AYGÜN"

Burada kullandığım : işareti biliyorsunuz ki iki ayrı komut satırını birleştirmede kullanılan işaretti. Yani bu satır şu iki satırın birleşimidir diyebiliriz.

10 LOCATE 6,9

20 PRINT "Orhan AYGÜN"

Bir de yukarıdaki çizelgemizde yeşil renkli en alt satır var. İşte bu 25. satır, Gwbasic derleyicisi çalıştığında kısyolları gösteren satırdır. Yani klevyenin üst tarafında bulunan fonksiyon tuşlarını gösterir. Bunların kullanılışını daha sonra göreceğiz. Bunlardan F1=LIST ve F2=RUN komutlarına daha önce çok kısa olarak değinmiştik.

Eğer bu satır görüntüsünü kaldırmak istiyorsak ekrana key off yazıp enter'a basmamız kafi. Tekrar ekranda görünmesini istersek key on yazıyoruz.

Şimdi locate komutu ile küçük ve basit bir program yazalım. Ekrana şahıslara ait bilgi girişi yapalım ve girilecek bilgiler Sıra No, Adı, Soyadı ve Doğum Yılı olsun. Değişkenler de a$, b$, c$, d$ olsun.


10 CLS
20 LOCATE 5,7:LINE INPUT "SIRA NO : ",a$
30 LOCATE 7,7:LINE INPUT "ADI : ",b$
40 LOCATE 9,7:LINE INPUT "SOYADI : ",c$
50 LOCATE 11,7:LINE INPUT "DOĞ.YILI : ",d$
60 END

Bu örneğe göre önce ekran silinecek, Sonra da;

5'inci satır, 7'nci sütuna Sıra No,

7'nci satır, 7'nci sütuna Adı,

9'uncu satır, 7'nci sütuna Soyadı,

11'inci satır, 7'nci sütuna Doğum Yılı,

Bilgileri girilecektir.

Diper sayfadan devam edelim ...

8. Sayfa           10. Sayfa

INDEX