INPUT Komutu

Bu sayfamızda; LINE INPUT komutunun bir benzeri olan, INPUT Komutunu öğreneceğiz.

Kullanılışı;

INPUT (değişken)

Örnek;

INPUT a

Yukarıdaki örnek ile hafızadaki a değişkenine bilgi girilir. Şimdi burada dikkat edilecek konu şu;

Yukarıdaki örnek de dikkat edilirse a değişkeninin sonunda $ işareti yok. INPUT komutu ile sonu $ ile biten değişkenlere de bilgi girebiliriz. Ancak, INPUT ile böyle bir sahaya bilgi girildiğinde bu bilgi karakter bilgi olarak kabul edilir.

$ işaretli değişkenler : Karakter bilgilerin yerleştiği sahaları ifade eder.

$ işareti bulunmayan değişkenler: Sayısal bilgilerin yerleştiği sahaları ifade eder.

Demek ki, LINE INPUT ve INPUT komutlarının görevleri aynı olmakla beraber, (değişkenlere, yani hafızaya bilgi girmek) farkları LINE INPUT 'un karakter bilgi girmekte, INPUT 'un hem karakter hem de sayısal bilgi girmekte kullanılmasıdır.

Akla şöyle bir soru gelebilir; madem input ile hem karakter sahalara hem de sayısal sahalara bilgi girişi yapabiliyoruz, neden line input komutuna gerek duyuyoruz?

Burada anlattığım her konuyu örneklerle tatbik ettiğinizi düşünüyorum. Bu konuyu da ekranda denediğinizde şunu göreceksiniz. input ile gerek karakter bilgilere ait sahalara, gerekse sayısal bilgilere ait sahalara bilgi girişi yaptığınızda bilgisayar tarafından cevabın girilmesi beklenirken ekranda bir ? (soru) işareti belirir ve girişi tamamlanıncaya kadar orada durur. Line input komutunda ise herhangi bir simge veya işaret belirmez, cursor yanar söner halde verinin (bilginin) girilmesi beklenir. Bu nedenle, program yazımında karakter bilgi girişlerinde genellikle line input komutu kullanılır.

Şimdi bir örnek yapalım;

INPUT a yazıp enter'a basalım. Alt satırda karşımıza çıkan soru işaretine 3 cevabı verelim.

INPUT b yazıp enter'a basalım. Alt satırda karşımıza çıkan soru işaretine 6 cevabı verelim.

Daha sonra ekrana PRINT a+b yazıp enter'a basarsak;

9

PRINT a*b yazıp enter'a basarsak;

18

Cevabını ekranda görürüz.

İşte bu matamatiksel işlemleri line input değişkenlerinde normal şartlarda yapamıyoruz. Çünkü line input ile ancak karakter bilgi girebiliyoruz. Tabiki line input komutu ile girilen (fakat karakter bilgi olarak algılanan) Sayısal bilgileri de daha sonra öğreneceğimiz komutlarla sayısal bilgi haline çevirerek bu bilgiler üzerinde de işlem yapmayı ileride öğreneceğiz.

6. Sayfa           8. Sayfa

INDEX