LINE INPUT Kullanılışı, Print İle Hafızadaki Bilgiyi Yazdırma

Şimdi diyelim ki, LINE INPUT komutu ile, bir öğretmenin öğrencilerine verdiği notları bilgisayara gireceğiz. Burada gireceğimiz bilgiler şunlar olsun;

  • Sıra No
  • Adı
  • Soyadı
  • Aldığı Not

Bu bilgileri hafızaya kaydetmek istiyoruz. Bunun için de hafızada değişkenlere yerleştirmemiz lazım. İşte bu işlem için hafızadaki değişkenlere her bilginin yerleşeceği yer için istediğimiz bir ismi veriyoruz.

Mesela;

Sıra No bilgilerinin yerleşeceği sahaya; sirano$

Adına ait bilgilerin yerleşeceği sahaya; adi$

Soyadına ait bilgilerin yerleşeceği sahaya; soyadi$

Aldığı nota ait bilgilerin yerleşeceği sahaya; notu$

saha isimlerini (değişken) verelim.

Şimdi bu hafızayı boş bir sayfaya benzeterek hayalimizde canlandırırsak, Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi değişken alanları oluşur.

Tabi ki geçici hafızamız şekilde görüldüğü kadar küçük ve basit değil, ama ben bu örneği bilgilerin sahalara yerleşme mantığını anlayabilmeniz için veriyorum. Şimdi de hafızadaki bu değişkenlere bilgi girelim.

Örneğin, 1. sıraya notu 10 olan Ahmet Aygün'ü kaydedelim. İşlem şu şekilde olur;

Line input sirano$

yazıp enter'a bastığımızda, cursor (yani bilgiyi nereye yazacağımızı gösteren yanıp sönen gösterge) bir alt satırda bizim bilgi girişimizi bekler ve biz de buraya; 1 yazıp enter'a basarız.

Daha sonra;

Line input adi$

Yazıp alt satırda Ahmet cevabını veririz.

Daha sonra da;

Line input soyadi$

Komut satırına Aygün,

Line input notu$

Satırına da 10 cevabı vererek işlemi tamamlarız.

Bu takdirde aşağıda görüldüğü gibi bilgiler değişkenlere yerleşir.

Yukarıda gördüğümüz değişkenler yani saha isimleri ve girilen bilgiler line input komutu ile bilgi girdikten sonra oluşur. Yani önce saha isimleri açılıp sonra bilgi girilmez. Line input komutu ile bilgi girilirken bu belirtilen saha isimleri oluşur. Ayrıca bu sahalara bilgi girmenin tek yolu line input komutunu kullanmak değildir.

Mesela yukarıdaki bilgileri şu şekilde de girebilirdik;

sirano$="1"

adi$="Ahmet"

soyadi$="Aygün"

notu$="10"

Fakat, burada bilgileri girerken sonu $ ile biten saha isimlerine (değişkenlere) bilgi girişi yaptığımız için girdiğimiz bilgileri " işaretleri içerisinde gösteriyoruz.

Görüldüğü gibi bu şekilde sahalara bilgi girişi çok basit ve kısa, ancak programlama esnasında bu şekilde bilgi girişimiz bize yeterli gelmeyecek. Bu nedenle line input ve bir sonraki dersde öğreneceğimiz input komutlarını çok sık kullanacağız.

Şimdi bu bilgileri girdikten sonra CLS yazarak ekranı siliyoruz. Ve ne görüyoruz. Silinmiş bir ekran, en sol başta bir Ok yazısı ve altında yanıp sönen cursor. Yani biraz önce yazdıklarımızın hiç birisi yok. Şimdi sıra PRINT komutunun diğer görevini, yani hafızadaki bilgileri ekranda göstermeyi öğrenmeye geldi.

Biliyorsunuz, hafızaya (sirano$, adi$, soyadi$ ve notu$ değişkenlerine) bilgi girişi yapmıştık. Şimdi şu komut satırını yazıyoruz;

Print sırano$

Ve enter'a bastığımızda, bir alt satırda

1

yazdığını göreceksiniz.

Şimdi girdiğimiz bilgilerin tamamını bir satırda görelim. Bunun için şöyle bir satır yazıyoruz;

PRINT sirano$ " " adi$ " "soyadi$" " notu$

Enter'a bastığımızda bir alt satırda şöyle bir görüntü oluşur;

1 Ahmet Aygün 10

Komut satırında değişkenler arasındaki " işaretleri ; aralarındaki boşluk kadar, değişkenlerdeki değerleri yazarken aralarına boşluk bıraktırmak için koyulur.

Yani anlamı şu;

Ekrana yaz sirano$ değişkenindeki bilgiyi, tırnak işaretleri arasındaki kadar boşluk bırak, adi$ değişkenindeki bilgiyi yaz tırnak işaretleri arasındaki kadar boşluk bırak ........ gibi.

Demek ki, print komutu ile hafızada bulunan herhangi bir değişkendeki bilgiyi ekranda yazdırabiliyoruz. Bunu için print komutundan sonra değişken ismini yazmamız kafi. Ancak bu değişken ismini tırnak içine almıyoruz. Çünkü print komutu tırnak içinde gördüğü her şeyi göründüğü biçimde ekrana yazar. Burada dikkat edilecek başka konular da var;

Basic dilinde, komutlar büyük ya da küçük harfle yazılabilir, yani PRINT ya da print şeklinde yazılan her iki komut yazılışı da aynı vazifeyi görür. Ya da PrInT gibi büyük ve küçük harf karmaşası da olabilir.

Değişken isimlerinde Türkçe karakterler kullanamıyoruz.(ğ ü ç ö gibi)

Yukarıdaki değişkenlere yeni bilgi girişi yaptığımızda, eski girilen bilgiler kaybolur, yerlerine yeni girdiğimiz bilgiler geçer.

Mesela line input sirano$ yazıp enter'a bastığımız da buraya 2 sayısını girdiğimizi farz edelim. Bu takdir de daha evvel girdiğimiz 1 sayısı kaybolur ve print sırano$ dediğimizde ekranda 2 sayısını görürüz.

Ayrıca clear komutu da hafızadaki bütün değişkenlerdeki bilgileri siler

Devam etmek için buyrun diğer sayfaya;

5. Sayfa           7. Sayfa

INDEX