Üs Alma, Geçici Hafıza, Değişkenler, LINE INPUT Komutu

Üs alma olayına gelince; bir sayının belirtilen kuvvetini almak anlamına gelir.

Bir örnekle açıklamak gerekirse;

4^5 şeklindeki bir üs alma işlemi, 4*4*4*4*4= ifadesinin yerini tutar.

Bu da 4 sayısının 5. dereceden kuvvetini almak demektir.

Sonuçta da 4^5 işleminin sonucu;

1024 rakamına tekabül eder.

Buraya kadar PRINT komutunun, ekrana karakter yazdırma ve sayılar üzerinde aritmetik işlemler yapma kısmını öğrendik. Ancak, burada PRINT komutunun bir başka görevi daha var, Bu komut ile hafıza da bulunan bilgileri ekrana yazdırabiliyor, ayrıca yine hafızada bulunan sayılar üzerinde işlemler yapıp, sonucunu ekranda görüntüleyebiliyoruz.

Yani sizin anlayacağınız yavaş yavaş öğrenimimiz sıkıcı olmaktan çıkmaya başlıyor. Pekala, hafızadan ekrana bilgi yazdırmayı anladık da, bu hafıza nedir? Bu hafızadaki bilgiler nedir? Bu bilgileri kim girer? Nasıl girer? İşte önce bu soruların cevabını öğrenmemiz lazım ki, print komutunun bu son bahsettiğimiz görevini anlayabilelim.

Ekrana yazdığımız her bilgi geçicidir. Yani ekranı silmediğimiz sürece görebiliriz. CLS komutu ile sildiğimiz andan itibaren o bilgiler kaybolur. Tekrar görebilmemiz için, aynı işlemleri tekrarlamamız gerekir. Peki ne yapmalıyız ki, belli bir süre de olsa bilgilerimizi saklayabilmeliyiz.

Evet şimdi sıra hafızaya bilgi kaydetmeye geldi. (Dikkat edin, dosyaya bilgi kaydetme değil, hafızaya bilgi kaydetme.)

Bu komut LINE INPUT komutudur.

Bu komut ile bilgisayarın geçici hafızasına, yani RAM belleğe bilgi girilir.

Nedir bu bellek?

Bu bellek bilgisayar kapanıncaya kadar, girilen bilgileri hafızada tutar.

Bilgisayar kapandığı anda, ya da bilgi girişi yapılan (çalışılan) programdan çıkıldığında bu hafızada ki bilgiler kaybolur. Dolayısıyla bu geçici bir hafıza dır. Peki bilgileri hafızada devamlı nasıl saklayacağız dediğinizi duyar gibi oluyorum. Ama yoo, acele yok. Bunun yolu dosyalama sistemi ama, her şeyin bir sırası var.

Şimdi LINE INPUT komutunu öğrenmeden önce geçici hafızayı biraz daha tanıyalım.

Biz geçici hafızayı kendi kafamıza göre bölümlere ayırıyoruz ve bu bölümlere bir isim veriyoruz. Burada ayırdığımız bölümleri saha olarak, Bu sahalara verdiğimiz isimleri de değişken olarak tanımlayacağız.

Demekki;

Değişken : Geçici hafızada sahalara verilen isim anlamına geliyor.

Burada şu kurallara dikkat edilmelidir;

  • Değişkenlerde; kesinlikle bir harf ile başlanmalıdır.
  • ("!'^+%&/=?*-_) gibi özel işaretler kullanılmamalıdır.
  • CLS, PRINT, INPUT, GO, THEN, IF vs. gibi basic komutları değişkenlerde kullanılmamalıdır.
  • LINE INPUT komutuna mahsus olarak değişkenlerin sonunda $ işareti bulunmalıdır.
  • Bir değişkenin karakter uzunluğu 40 karakteri geçemez.

Ama siz kısa ve anlaşılır isimler seçin.

Örnekler;

Orhan$ geçerli değişken(saha ismi)

Orhan2$ geçerli değişken

Ah2met$ geçerli değişken

Kitap58oku$ geçerli değişken

7ali$ geçersiz değişken (sayı ile başlıyor)

olmaz!$ geçersiz değişken (özel işaret kullanılmış ! )

bune geçersiz değişken (sonunda $ yok) (LINE INPUT Komutu için)

buda ne$ geçersiz değişken (isimin arasında boşluk bırakılmış)

Yukarıda bahsettiğimiz geçerli değişkenlere LINE INPUT komutu ile bilgi girişi yapabiliyoruz, ancak bu komutla girdiğimiz bilgiler sayı bile olsa karakter bilgi olarak algılanır. Yani bu bilgiler üzerinde matamatiksel işlemler yapılamaz. Yapabilmek için bu bilgileri sayısal bilgilere dönüştürmemiz gerekir. (İleride bunların hepsini öğreneceğiz.)

Şimdi LINE INPUT komutunun tatbiki için diğer sayfaya geçelim.

4. Sayfa           6. Sayfa

INDEX