PRINT Komutu İle Toplama, Çıkartma, Çarpma, Bölme

PRINT komutunun matamatiksel yönü de şöyle; Bu komutun önüne tırnak içine almadan yazacağımız rakamlar üzerinde yapacağımız matematik işlemlerinin sonucu bir alt satırda görüntülenir.

Toplama için

: +

Çıkartma için

: -

Çarpma için

: *

Bölme için

: /

Üs alma için

: ^

İşaretlerini kullanırız.

Örnek:

PRINT 4+5

9

Ok.

Bir başka örnek:

PRINT 4+5-3

6

6

Ok.

Bu arada şunu da hatırlatayım. Kısa yoldan PRINT yazmak istiyorsanız; ALT ve P tuşlarına birlikte basarsanız (ALT+P) ekrana PRINT yazılır.

* İngilizcede İ ve ı harfleri olmadığı için PRINT komutunu yazarken; büyük harfle yazıyorsak PRINT, küçük harfle yazıyorsak print şeklinde yazmalıyız. *

Şimdi bir alıştırma yapalım:

Ahmet, Mehmet, Ali isimli üç arkadaş beraber çalışıyorlar ve her günün sonunda kazandıkları parayı toplayıp üçe bölüyorlar. Gün sonunda, Ahmet 70.- TL., Mehmet 80.- TL. ve Ali 120.- TL. kazandığına göre kişi başına ne kadar para düşüyor.

Yukarıda belirttiğimiz toplama, bölme işaretlerini kullanarak PRINT komutu ile bu işlemi yapabiliriz.

Bir ihtimal bu işlemi yaparken siz aşağıdaki gibi yazacaksınız;

PRINT 70+80+120/3

Ve 190 şeklinde size göre anlamsız bir sonuç alacaksınız. Ama, eğer bir matematik kuralı olarak işlemlerdeki öncelik sırasını hatırlarsanız;

PRINT (70+80+120)/3

Şeklinde komutu yazarak, doğru olan neticeyi, yani 90 rakamını elde edeceksiniz.

Demek ki bu gibi işlemlerde şu kurala dikkat edeceğiz:

Gwbasic derleyicisi, PRINT komutu ile işlem yapıldığında işlem satırında hesaplamaları yaparken, satırda yazılan sıraya göre değil, (ilgili matematik kuralında olduğu gibi) öncelik sırasına göre işlem yapar.

Nedir öncelik sırası;

  • Parantez içindeki işlemler (Eğer iç içe birkaç parantez varsa en önce en içteki parantez)
  • Üs alma işlemleri
  • Çarpma ve bölmeler(Hangisi önce yazılmışsa)
  • Toplama ve çıkarmalar (Hangisi önce yazılmışsa)

Örnek;

PRINT 4*5+3/3*(12+(3+4))-6/2

Burada önce en içteki parantez içindeki işlemi yapacak;

4*5+3/3*(12+7)-6/2

Sonra kalan diğer parantezi kaldıracak;

4*5+3/3*19-6/2

daha sonra çarpma ve bölmeler eşit öncelik hakkına sahip olduğu için önce ilk gördüğü çarpma veya bölme işlemini yapacak ve sırasıyla şöyle olacak;

20+3/3*19-6/2

20+1*19-6/2

20+19-6/2

20+19-3

bundan sonra da toplama ve çıkarma işlemleri de aynı önceliğe sahip olduğundan yine satırda ilk gördüğü toplama ya da çıkarma işlemini yapacak dolayısıyla;

39-3

Ve

36

Sonucunu elde ederiz.

3. Sayfa           5. Sayfa

INDEX